TRAFIKKSKULEN OPNAR 11.MAI

VELKOMEN TIL INVIA AS!

TRAFIKKSKULEN OPNAR 11.MAI

Trafikkskulen vil frå 11.mai opna for opplæring i alle klassar. 
Vi må følga smittevernstiltak: vask og holda så god avstand til elevar som det let seg gjera. Kun 1 elev i bilen om gongen. 

På bakgrunn av tiltaka må vi auke prisane noko. Vask og lufting av bil mellom elevar tek litt tid. 

Vi ser fram til å møte tidligare og nye elevar!
Det vil bli eit lett kaos i oppstartsfasen. Vi startar der vi slutta, og må prioritera elevar. Dei med førarprøve og/eller som var nærast førarprøve får dei timane som var satt opp. Minner om at vi er 2 månader på etterskot, og det klarer vi ikkje å henta inn igjen 100% før sommaren. 

Men vil framleis minna om at har du symptom på sjukdom, har vore i kontakt med andre du veit har vore smitta: så held du deg heime og avlyser kjøretimen din. 


Messenger